Med sammenhengende produksjon av eksplosiver i mer enn 130 år, har Chemring Nobel en erfaren og dedikert organisasjon som driver et moderne produksjonsanlegg utenfor Oslo, Norge

Med sammenhengende produksjon av eksplosiver i mer enn 130 år, har Chemring Nobel en erfaren og dedikert organisasjon som driver et moderne produksjonsanlegg i Sætre, Norge.

Chemring Nobel leverer energirike materialer til både sivile og militære formål.

Vi er kjent som en ansvarlig og pålitelig partner med fokus på sikkerhet, innovasjon og kundeservice.

Chemring Nobel er et spesialkjemikalieselskap med tradisjon for innovasjon og utvikling som går tilbake til Alfred Nobel. Vi leverer kun råmaterialer – med et utvalg av basisprodukter inkludert HMX, RDX, NTO, Alkyl-NENAs. Basert på disse materialene kan vi produsere sammensetninger som er godt tilpasset kundenes behov ikke bare når det gjelder sikkerhet og sensitivitet, men også yteevne og produksjonssystem.

Vår visjon er å være en ledende global produsent av energirike materialer til både sivile og militære formål.