Om Oss

Chemring Nobels visjon er å være en ledende global produsent av spesialiserte, energirike materialer for militær og sivil bruk. Våre produkter spenner fra sprengstoff til rakettdrivstoff.

Vi har et grunnleggende, kontinuerlig fokus på sikkerhet og kvalitet. Derfor kan vi levere produkter med fremragende ytelse til alle våre kunder både nasjonalt og internasjonalt.


Vi tilbyr gode løsninger for våre kunder basert på vår nøkkelkompetanse innen

  • Energirike materialer
  • Høy pålitelighet og sikkerhet
  • Produksjon

 

Anvendelse av våre produkter til forsvarsindustrien omfatter ammunisjon, krutt, motorer, demoleringsformål, forsterker- og overdragerladninger m.m..  Anvendelser innenfor sivil industri omfatter perforatorladninger til olje- og gassindustrien, detonerende lunter, tennersystemer for anleggs- og gruveindustrien, tennsatser for airbag i kjøretøyer og drivstoff til et gryende marked for rakettmotorer innen sivil romfart.

 

CHEMRING NOBEL

Chemring Nobel er lokalisert i Sætre i Buskerud. Organisasjonen på vel 90 ansatte leverer produkter som er et resultat av 150 års erfaring med produksjon og innovasjon av energirike materialer.  Historien begynte med Alfred Nobel  i 1865 og Chemring Nobel ble dannet da Chemring Group i 2007 overtok virksomheten som ledd i sin strategi for å styrke satsingen innenfor energirike materialer og produksjon av komponenter som inneholder energirike materialer.

 

CHEMRING GROUP

Chemring Nobel er i dag en spesialisert del av Chemring Group PLC, et globalt selskap som produserer produkter etter krevende spesifikasjoner for kunder innenfor forsvars- og sikkerhetsmarkeder.  Med over 4000 ansatte og en omsetning på over 7 milliarder kroner er Chemring Group et ledende forsvarsselskap som er involvert i avanserte utviklingsprogrammer både i England, Europa, USA og Australia.