Markeder

Vi har dyp innsikt i våre kunders behov. Ekspertise, pålitelighet og logistikk - sammen med høykvalitets produkter - er faktorer som leder til suksess for oss i Chemring Nobel.

Chemring Nobel er en anerkjent leverandør av energirike materialer for forsvarsindustrien i NATO og andre land. Vi leverer også til sivile formål over hele verden. All handel med, og bruk, av våre produkter skjer etter tillatelse fra norske myndigheter.

Forsvarsindustrien

 • Ammunisjon

  Produsenter av ammunisjon fokuserer i stadig større grad på utvikling og produksjon av såkalt lavfølsom ammunisjon, for å redusere risiko knyttet til håndtering, lagring, transport og bruk. Chemring Nobel bidrar til denne utviklingen og vi er en ledende internasjonal aktør med våre lavfølsomme sprengstoffer.

 • Drivmidler/krutt

  Produsenter av kanonkrutt og rakettkrutt fokuserer også på miljøkrav, i tillegg til stadig økende sikkerhetskrav. Chemring Nobel fokuserer kontinuerlig på disse kravene for å hjelpe våre kunder.

 • Demolering

  Behovene knyttet til demolering eler uskadeliggjøring av forskjellige typer ammunisjon, våpen og utstyr, som fr eksempel minerydding, er økende og krever stadig nye løsninger. Chemring Nobel kan forsyne kundene med produkter som møter kravene i dette krevende markedet.

 • Spesielle produkter

  Sprengstoff for spesielle komponenter, som for eksempel tennsystemer, separasjons- og sikringsmekanismer, må tilfredsstille de strengeste presisjonskrav. Vi leverer materialer til produsentene av slike komponenter som gir den ønskede sikkerhet, pålitelighet og effekt.

Sivile formål

 • Olje & gass

  Chemring Nobel har erfaring med ekstreme krav til produktsikkerhet og ytelse i krevende og tøffe produksjonsmiljøer, for eksempel i Nordsjøen. Vi leverer sprengstoff til perforatorladninger og detonerende lunter for bruk i oljebrønner til globale oljeserviceselskaper verden rundt. Vi er en av de ledende leverandørene til det globale olje- og gassmarkedet når det gjelder eksplosiver som tåler høye temperaturer og høyt trykk som finnes i de dype oljebrønnene.

 • Gruve & entreprenør

  Moderne gruvedrift og entreprenørvirksomhet krever eksepsjonelt presise tennsystemer. Behovet for å oppnå ønsket ytelse og produktivitet, så vel som det å møte de høyeste kravene til sikkerhet og miljøstandarder, krever absolutt pålitelighet.
  Vi er verdens fremste leverandør av sprengstoff til NONEL-lunter og avanserte detonatorer.

 • Bilindustrien

  Energirike materialer er en integrert del av sikkerhetssystemer for biler, som for eksempel kollisjonsputer. Vi leverer til de ledende produsentene innen dette voksende markedssegmentet.

 • Raketter

  Chemring Nobel forsyner rakettindustrien med energirike materialer, og vi samarbeider tett med verdensledende produsenter av rakettmotorer og sikkerhetssystemer