Lokalt

Chemring Nobel er svært opptatt av utvikling og sikkerhet for naboene og lokalsamfunnet.

Chemring Nobel er opptatt av å støtte bærekraftig vekst og utvikling av lokalsamfunnet.

Historisk sett har den industrielle virksomheten i Sætre representert en viktig driver for utviklingen av samfunnet. Selv om antall bedrifter i Sætre har økt, fortsetter Chemring Nobel til å være den største private arbeidsgiveren.

Rekruttering av lokal arbeidskraft er også ansett som en prioritet for vår virksomhet, og de fleste av våre ansatte bor i nærheten. Ofte har deres familier vært knyttet til vår virksomhet i flere generasjoner. Lokale leverandører blir brukt når det er mulig.

Fordi Chemring Nobel opererer innen det strenge juridiske rammeverket under Seveso II-direktivet, vil sikkerhetssoner og hensynssoner rundt anlegget påvirke arealplanleggingen. Vi ønsker å bidra konstruktivt til å finne akseptable løsninger for alle som er involvert i områdeutvikling.

I tråd med Seveso-direktivet deler vi regelmessig ut oppdatert informasjon om vår virksomhet til våre naboer.

SIKKERHETSSONER/HENSYNSSONER

Sikkerhetssoner/hensynssoner dekker et område ut over Chemring Nobels eiendom.

Det er to ulike sikkerhetssoner:

Det er Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som setter premisser for disse sonene. Minsteavstandene er satt av hensyn til fragmenter, mens trykkriteriene er satt ut fra hva alminnelige bygningskonstruksjoner tåler.

Deler av Sætre sentrum øst ligger innenfor hensynssonen definert av 2 kPa. Innenfor denne sonen bør man ifølge regelverket ikke planlegge sykehus, skole, barnehage, høyhus og forsamlingslokaler.

Last ned Informasjon til innbyggere i Sætre