Innovasjon

"Vår tilnærming til innovasjon og utvikling er kundedrevet og preget av kontinuerlige forbedringer i nært samarbeid med våre kunder. "

Vi leverer energirike råvarer presist tilpasset våre kunders spesifikasjoner. Vi finner hele tiden nye tilnærminger i vår innovasjon og utvikling. Det er også en type tenkning du kan forvente fra en global leder innen energirike materialer.

Produksjonsprosessene på vårt avanserte produksjonsanlegg i Sætre tilsvarer det du finner i farmasøytisk industri. Konsistent kvalitet innenfor strenge parametere, som renhet, partikkelkontroll og avansert belegningsteknologi er avgjørende for å lykkes. Prosessene omfatter avansert nitrering, filtrering, krystallering, belegning, tørking og resirkulering av syrer.

Lavfølsom ammunisjon – en viktig driver

En viktig driver for vårt utviklingsarbeid i løpet av de siste 25 årene har vært å støtte utviklingen av lavfølsom ammunisjon og sikker håndtering og behandling generelt.

Energirike materialer vil alltid representere en viss risiko og balansen mellom ytelse og følsomhet er en evig utfordring. Vi fokuserer hovedsakelig på prosessoptimalisering og kvalitetsforbedringer av eksisterende produkter og nye sammensetninger basert på eksisterende kjernematerialer.

Vi har omfattende erfaring med STANAG 4170 – prinsipper og metodikk for kvalifisering av sprengstoff for militært bruk – samt andre standarder og militære spesifikasjoner som dekker utvikling og kvalifisering av eksplosiver for både sivilt og militært bruk. Kvalifisering av et eksplosiv krever inngående forståelse av eksplosive egenskaper og relevante tester, analyser og metodikk.

En av Chemring Nobels styrker er at vi har kunnskap og erfaring til å gi råd til våre kunder og hjelpe dem en plan for kvalifisering basert på nasjonale og internasjonale reguleringer. På grunn av betydelige kostnader, blir nye sammensetninger og nye energirike materialer best utviklet sammen med kunder, offentlige institusjoner og forsvaret.

OMFATTENDE TEKNOLOGINETTVERK

I tillegg til den styrken vi oppnår gjennom å være en del av Chemring Group, vedlikeholder vi også et nettverk av teknologiselskaper. Det muliggjør korte sykluser for produktutvikling og samtidig teknologikjøp gjennom interne forskningssamarbeid med universiteter , forskningsinstitusjoner og teknologibedrifter.

Det norske forsvarsdepartementet har en proaktiv holdning til nasjonal forsvarsindustri, og har definert seks teknologiske kompetanseområder som strategisk viktige for Norge . Ett av disse områdene inkluderer “Ammunisjon, militære høyeksplosiver og drivgasser ” .