Om Oss > Historie

Chemring Nobels historie går tilbake til Alfred Nobel og hans prosess for å fremstille nitroglyserin. Hans første fabrikk startet med industriell produksjon av nitroglyserin i 1864 i Sverige. Allerede i 1865 medvirket Alfred Nobel til dannelsen av et norsk selskap, Nitroglycerin Compagniet for å produsere det nye sprengstoffet i en fabrikk på Lysaker utenfor Oslo. Etter en eksplosjon i anlegget i 1875 ble fabrikken flyttet til Engene på Sætre i Hurum hvor Chemring Nobel fortsatt er lokalisert og viderefører en lang og stolt historie knyttet til produksjon av sprengstoffer i Norge.

Engene – tradisjonelle produkter

Produksjonen de første årene fra 1875 var beregnet på sivile sprengningsarbeider, hovedsakelig sprenggummi som besto av lavnitrert nitrocellulose og nitroglyserin.  I 1879 stod den første nitrocellulosefabrikken ferdig. I 1887 kom Alfred Nobel med sitt patent for produksjon av ballistitt eller røyksvakt krutt som fikk og fremdeles har stor militær betydning.  På Engene deltok man tidlig i utviklingen av ballistitt og i 1892 ble ballistittfabrikken tatt i bruk.  Med ballistitt (også omtalt som røyksvak krutt og «double base propellant») startet produksjonen av energirike komposisjoner for forsvarsindustrien.  I løpet av 1950- og 60-tallet opphørte regulær produksjon av nitroglycerin, dynamitt og krutt på Engene til fordel for mer moderne produksjonsanlegg på Gullaug i Lier ved Drammen.  Nitroglyserin ble dog produsert på Engene i 100 år d.v.s. frem til 1975.  Nitrocellulose ble produsert på Engene frem til 1991.

Som en kuriositet kan det nevnes at kruttet, ballistitt nr. 6, som ble brukt i kanonene Moses, Joshva og Aron på Oscarsborg som senket den tyske krysseren Blücher 9. april 1940 var utviklet og produsert på Engene.

Engene – nye produkter

Produksjonen av dagens avansert høyeksplosiver på Engene begynte med HMX. På slutten av sekstitallet skulle Raufoss ammunisjonsfabrikker (i dag Nammo Raufoss) produsere det lette, bærbare antitankvåpenet M-72 LAW for det europeiske markedet, på lisens fra USA. Til dette trengte de sprengstoffet oktol, som er en blanding av TNT og HMX. Tilgjengeligheten av HMX var på det tidspunktet svært begrenset av militære, strategiske årsaker og Nitroglycerin Compagniet som da var en del av Norsk Sprængstoffindustri ble spurt om de var villige til å ta opp denne produksjonen.

Nitroglycerin Compagniet var et naturlig valg siden de hadde lang erfaring i produksjon og håndtering av energirike forbindelser og de hadde god kunnskap om forsvarsmarkedet i Europa gjennom salget av nitrocellulose og ballistitt. Ingeniører fra Engene fikk adgang til Holston Army Ammunition Plant i USA hvor de fikk tilegne seg produksjonsteknologien for HMX. Basert på denne kunnskapen ble fabrikken for produksjon av høyeksplosiver bygget, og den ble offisielt åpnet av industriminister Sverre Walter Rostoft i 1968.

Produksjonen av det nært beslektede produktet, RDX, begynte i 1972. RDX og HMX produseres etter Bachmann-metoden. Etterspørselen etter HMX og RDX økte, og i 1984 ble produksjonskapasiteten fordoblet ved å innføre to parallelle produksjonslinjer. Dette gjorde også at vi fikk en svært fleksibel produksjon.

Dyno Industrier AS ble stiftet ved sammenslåing av Norsk Sprængstofindustri og Grubernes Sprengstoffabriker i 1971 og virksomheten på Engene ble lokalt etter hvert omtalt som «Dyno» og omfattet den gangen produksjon av avanserte høyeksplosiver, nitrocellulose, formalin, lim, bindemidler med mer.

I løpet av åtti- og nittitallet ble det utviklet produksjonsprosesser og produksjonskapasitet for nye basiseksplosiver.  Dette gjaldt HNS (Heksanitrostilben), alkyl-NENA (spesielt Butyl-NENA) og NTO (Nitrotriazolon).  HNS er et svært temperaturstabilt eksplosiv som blant annet brukes i olje- og gassutvinning. Vi har en begrenset produksjonskapasitet for HNS.

Butyl-NENA er en lavfølsom energirik mykner som blant annet kan brukes i rakettmotorer og sprengstoffkomposisjoner. Vi har utviklet og patentert en kontinuerlig prosess for fremstilling av butyl-NENA, noe som gir oss en stor produksjonskapasitet og et produkt av høy kvalitet.

NTO er et lavfølsomt sprengstoff med god virkning og er etterspurt for bruk i lavfølsomme sprengstoffkomposisjoner som anvendes i lavfølsom ammunisjon. Chemring Nobel har en betydelig produksjonskapasitet for NTO og er ledende i verden innen kompetanse og erfaring med fremstilling og bruk av NTO.

I år 2000 ble daværende Dyno ASA kjøpt opp av investeringsselskapet Industrikapital, som omstrukturerte Dyno ASA og etablerte et rendyrket globalt sprengstoffselskap, Dyno Nobel. Med unntak av sprengstoffproduksjonen på Engene opphørte etter hvert all tradisjonell produksjon av sprengstoff i Norge.

I 2005 ble Dyno Nobel overtatt av en australsk investeringsgruppe med bl.a. sprengstoffprodusenten Orica, Dyno Nobels største konkurrent, som deltager. Orica overtok i 2006 betydelige deler av Dyno Nobel deriblant den europeiske divisjonen hvor virksomheten på Engene inngikk. Orica skilte i sin tur igjen ut produksjonen av høyeksplosiver på Engene som ble solgt til Chemring Group UK.  Chemring Nobel AS ble etablert 1. juli 2007.  Chemring Nobel er i dag en del av Chemring Energetic Subsystems.