Om Oss > Aktuelt

Jørund Rytman (nr 2 fra høyre) fikk en orientering om Chemring Nobels virksomhet på Sætre av f.v. Steinar Lesteberg og Dagfinn Straith fra Engene arbeiderforening, administrerende direktør Erlend Skjold og produksjonssjef Jan Elftonsson. En bedrift med 90 høyteknologiske arbeidsplasser er stort i norsk målestokk og betyr mye for både lokalsamfunnet, næringsklynger og nasjonale interesser.

"Viktig å styrke forsvarsindustrien i Buskerud"

“Vi må styrke forsvarsindustrien i Buskerud langs aksen Sætre-Kongsberg. Det handler om mange arbeidsplasser. Vi må se om vi kan lansere flere forsknings- og utviklingskontrakter for denne industrien slik at de kan hevde seg enda sterkere i internasjonale markeder.” Det sa stortingsrepresentant Jørund Rytman (FrP) da han nylig besøkte Chemring Nobel.

Rytman er medlem av Stortingets næringskomite. I likhet med mange andre ser han at når oljevirksomheten har en nedtur, blir fastlandsindustrien desto mer viktig. I Buskerud betyr det også forsvarsindustri på en akse fra Sætre til Kongsberg.

Det fikk han til fulle bevist da han nylig besøkte Chemring Nobel på Sætre. Chemring Nobel som produserer sprengstoff og rakettdrivstoff til både militære og sivile formål, eksporterer 95 % av produksjonen. I hjemmemarkedet er Nammo en viktig kunde og samarbeidspartner og Chemring Nobel håper også på økende leveranser til Kongsbergs systemer gjennom Nammo.

“Dette viser hvordan bedriftene utfyller hverandre og skaper sterke klynger. Det må vi ta vare på og utvikle videre,” sa Rytman. Han registrerte at Chemring Nobel bruker en stor andel av sin omsetning til forskning og utvikling av nye produkter.

Rytman ble positivt overrasket over at Chemring Nobel også produserer ingredienser som kan inngå i rakettdrivstoff til internasjonal romfartsindustri. – Dette er en vekstindustri hvor norske bedrifter allerede har tatt en posisjon. Det er ekstra spennende å høre at Chemring Nobel ser muligheter også på dette markedet sier han og understreker at det er viktig at bedriftene får gode rammevilkår for eksport.

Administrerende direktør Erlend Skjold i Chemring Nobel er naturligvis glad for støtten fra Rytman. “Norsk forsvarsindustri er svært internasjonalt orientert. Vi konkurrerer på et internasjonalt marked. Samspillet med det norske forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt og forsknings- og utviklingskontrakter, gjør at vi kan hevde oss i en internasjonal tetposisjon”, sier Skjold.

Stortingsrepresentant Jørund Rytman fikk førstehånds kjennskap til eksportproduksjonen på Engene. Chemring Nobel eksporterer 95 % av alt de produserer.

Rytman fikk blant annet se hvordan Chemring Nobel har investert mange millioner i et nytt tørkeanlegg for sprengstoff. Mesteparten er bygd av lokale entreprenører.

“Jeg visste ikke mye om bedriften fra før. Det er mange skatter i norsk industri som er godt gjemt. Desto mer imponerende er det å se hva som skapes på Sætre,” sa Rytman.