Produkter test

This is a header ingress text that connects the image above with the large grey mass of text below. This is a header ingress text that connects the image above with the large grey mass of text below. This is a header ingress text that connects the image above with the large grey mass of text below.

HMX

 

HMX rene krystaller

Vi leverer HMX i henhold til ulike spesifikasjonskrav som spenner fra US Milspec, MIL-DTL-45444, tysk TL 1376-820, NATO STANAG 4284 eller rene kundekrav.  I hovedsak skiller vi mellom følgende basiskvaliteter;

  • HMX Grade B dvs RDX-innhold <2%
  • HMX ekstra høy renhet dvs RDX-innhold < 0,2%
  • RS-HMX (redusert følsomhet) kan leveres til IM (Insensitive Munitions) formål.

 

Vi kan levere et bredt spekter av krystallstørrelser og størrelsesfordelinger etter spesifikke kundekrav i tillegg til standardene ovenfor;

ASTM #

µm

Klasse 1
% gj.

Klasse 2
% gj.

Klasse 3
% gj.

Klasse 4
% gj.

Klasse 5
% gj.

Klasse 6
% gj.

8

2360

100

12

1700

99 min

85 min

99 min

35

500

25 ± 15

50

300

90 ± 6

100

40 ± 15

90 min

100

150

50 ± 10

20 ± 10

15 max

65 ± 15

120

125

98 min

200

75

20 ± 6

10 ± 10

30 ± 15

325

45

8 ± 5

75 min

98 min

15 ± 10

 

For optimal prosesserbarhet kan vi også levere avrundede krystaller.  Krystallmorfologi og følsomhet kan innen visse rammer tilpasses kundens behov.

For ytterligere informasjon kontakt oss.

HMX formuleringer

 

Vi lager et bredt spekter av HMX-baserte komposisjoner tilpasset kundenes produksjonsteknologi og krav til følsomhet og ytelse.

Pressbare komposisjoner

Disse inneholder alt fra 1-15 vekt % bindemiddel.  Vanlige bindemidler med eller uten myknere er forskjellige typer voks, termoplaster og termoplastiske elastomere.  Komposisjonene leveres som tørre, fritt flytende granulater som er tilpasset forskjellige pressteknikker og utstyr.

Vi leverer standard komposisjoner i henhold til militære standarder som for eksempel, PBN-5, LX-14, PBXN-9 etc så vel som kundespesifikke krav eller egenutviklede komposisjoner som for eksempel DPX-2 og 3.

Smelte/støpbare komposisjoner

Dette er komposisjoner som er basert på TNT som bindemiddel for HMX.  Denne produktgruppen benevnes som Oktoler, for militære formål.  Viskositet, støpe- egenskaper og komposisjon kan justeres gjennom tilpasning av kornstørrelse og størrelsesfordelinger.

Støp/herdbare komposisjoner

For denne type komposisjoner kan vi levere forskjellige premikser med myknere som flegmatiseringsmiddel.  Typiske myknere er DOA, DOS, IDP med flere.  Vi leverer standard komposisjoner som for eksempel CXM-10 som inngår i PBXN-110.  Vi kan også levere HMX flegmatisert med energirike myknere.

Ekstruderbare komposisjoner

Ved behov kan vi levere HMX belagt med bindemiddelsystemer egnet for ekstrudering.